Volume 2, Number 3
Previous Issue Next Issue

Lubos Hes & Carmen Loghin

10.3993/jfbi12200901

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 141-149.

Preview Purchase PDF 1 2261 Abstract

Lun Bai, Jan-Mei Xu, Hui-Feng Liu, Dong-Ping Wu, Min Xie, Guo-Ping Guan & Zheng-Yu Wu

10.3993/jfbi12200902

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 150-157.

Preview Purchase PDF 1 2084 Abstract

Jun-Fen Wu, Rui-Min Zhang, Yun Chen & Cui-Yu Yin

10.3993/jfbi12200903

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 158-161.

Preview Purchase PDF 3 2358 Abstract

Zhong-Hou Zheng, Yan-Qiong Wei, Shu-Qin Yan & Ming-Zhong Li

10.3993/jfbi12200904

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 162-167.

Preview Purchase PDF 0 2116 Abstract

Hui Li & Xiao-Yan Li

10.3993/jfbi12200905

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 168-172.

Preview Purchase PDF 0 2084 Abstract

Ying-Chen Zhang, Hong-Yan Wu & Yi-Ping Qiu

10.3993/jfbi12200906

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 173-176.

Preview Purchase PDF 0 2083 Abstract

Lan Zhou, Jian-Zhong Shao & Li-Qin Chai

10.3993/jfbi12200907

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 177-181.

Preview Purchase PDF 2 1928 Abstract

Gui-Bo Yin, You-Zhu Zhang, Jia-Lin Wu, Shu-Dong Wang, De-Bing Shi & Zhi-Hui Dong

10.3993/jfbi12200908

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 182-188.

Preview Purchase PDF 1 1892 Abstract

Ai-Zheng Chen, Yi Li, Foo-Tim Chau, Tsui-Yan Lau, Jun-Yan Hu, Zheng Zhao & Daniel Kam-Wah Mok

10.3993/jfbi12200909

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 189-196.

Preview Purchase PDF 0 1940 Abstract

Zhuan-Yong Zou & Long-Di Cheng

10.3993/jfbi12200910

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, 2 (2009), pp. 197-201.

Preview Purchase PDF 4 1923 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80
  • BibTex
  • RIS
  • TXT
Copy to clipboard
The citation has been copied to your clipboard