Online First

Yanping Chen, Xiuxiu Lin, Mengjuan Zhang and Yunqing Huang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.020521.140522

Publication Date : 2022-09-08

Full PDF Abstract

Zhaopeng Hao, Moongyu Park and Zhiqiang Cai

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.010122.210722

Publication Date : 2022-10-08

Full PDF Abstract

Xiaojuan Wu and Siqing Gan

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.161121.090722

Publication Date : 2022-10-24

Full PDF Abstract

Jinyu Wei and Bin Liu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.220821.150322

Publication Date : 2022-10-31

Full PDF Abstract

Pinxia Wu, Kejia Pan, Weiwei Ling and Dongdong He

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.240222.210722

Publication Date : 2022-10-31

Full PDF Abstract