Volume 11, Number 1
Previous Issue Next Issue

Peizhao Sun, Nansheng Liu, Jiming Yang & Xiyun Lu

10.4208/aamm.OA-2018-0095

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 1-23.

Preview Full PDF 463 1934 Abstract

Rahman Anisur, Wenqian Xu, Kunhang Li, Hua-Shu Dou, Boo Cheong Khoo & Jie Mao

10.4208/aamm.OA-2018-0142

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 24-37.

Preview Full PDF 449 2087 Abstract

Feng Liang, Xiaodong Yang, Wei Zhang, Yingjing Qian & Roderick V. N. Melnik

10.4208/aamm.OA-2018-0064

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 38-52.

Preview Full PDF 465 1894 Abstract

Yunrui Guo, Wenjing Yang, Hong Zhang, Ji Wang & Songhe Song

10.4208/aamm.OA-2018-0054

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 53-71.

Preview Full PDF 420 1971 Abstract

Z. X. Meng, S. Z. Li, K. Peng & W. H. Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0167

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 72-90.

Preview Full PDF 497 1987 Abstract

Hao Dong, Ziqiang Qin, Shicheng Liu, Yao Li, Yingying Shen, Haibo Wang, Yitong Zong, Xiaojun Wu & Haiqing Si

10.4208/aamm.OA-2018-0139

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 91-107.

Preview Full PDF 405 1698 Abstract

Yongxing Hong, Jun Lu, Ji Lin & Wen Chen

10.4208/aamm.OA-2018-0026

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 108-131.

Preview Full PDF 462 1876 Abstract

Wenjia Xie, Ye Zhang, Qing Chang & Hua Li

10.4208/aamm.OA-2018-0141

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 132-167.

Preview Full PDF 597 2029 Abstract

Di Zhou, Zhiliang Lu & Tongqing Guo

10.4208/aamm.OA-2018-0093

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 168-196.

Preview Full PDF 361 3387 Abstract

Shichao Yi & Hongguang Sun

10.4208/aamm.OA-2018-0045

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 197-215.

Preview Full PDF 403 3375 Abstract

Liqun Wang, Songming Hou, Liwei Shi & Ping Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0099

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 216-240.

Preview Full PDF 412 3435 Abstract

Youai Li

10.4208/aamm.OA-2018-0061

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 241-254.

Preview Full PDF 382 3418 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80