Volume 10, Number 4
Previous Issue Next Issue

Weifeng Zhang, Jinchao Xu & Liuqiang Zhong

10.4208/aamm.OA-2017-0212

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 785-796.

Preview Purchase PDF Citation 19 1941 Abstract

Xiao Zhang, Yangwen Zhang & John Singler

10.4208/aamm.OA-2017-0223

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 797-818.

Preview Purchase PDF Citation 4 1641 Abstract

Iman Soleimani, Yaghoub Tadi Beni & Fahimeh Mehralian

10.4208/aamm.OA-2016-0201

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 819-844.

Preview Purchase PDF Citation 3 1776 Abstract

Xiao Tang & Aiguo Xiao

10.4208/aamm.OA-2017-0181

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 845-878.

Preview Purchase PDF Citation 8 1702 Abstract

Rena Eskar, Xinlong Feng & Pengzhan Huang

10.4208/aamm.OA-2017-0162

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 879-895.

Preview Purchase PDF Citation 10 1508 Abstract

Hui Zheng, Guangming Yao, Lei-Hsin Kuo & Xinxiang Li

10.4208/aamm.OA-2017-0167

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 896-911.

Preview Purchase PDF Citation 4 1983 Abstract

Zhuochao Tang, Zhuojia Fu, Dongjian Zheng & Jundong Huang

10.4208/aamm.OA-2017-0301

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 912-924.

Preview Purchase PDF Citation 3 1905 Abstract

M. Turkyilmazoglu

10.4208/aamm.OA-2017-0196

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 925-947.

Preview Purchase PDF Citation 4 1732 Abstract

Chun-Yan Qin, Shou-Fu Tian, Li Zou & Wen-Xiu Ma

10.4208/aamm.OA-2017-0220

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 948-977.

Preview Purchase PDF Citation 4 1769 Abstract

Linlin Tian, Chunling Zhu, Ning Zhao, Wei Zhong & Yilei Song

10.4208/aamm.OA-2017-0253

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 978-997.

Preview Purchase PDF Citation 3 1930 Abstract

Yong Wang, Mingjun Li, Xin Ma, Wubin Gao, Guoqing Xue & Jun Zhou

10.4208/aamm.OA-2017-0227

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 998-1024.

Preview Purchase PDF Citation 4 1932 Abstract

Jamal Sakhr & Blaine A. Chronik

10.4208/aamm.OA-2017-0203

Adv. Appl. Math. Mech., 10 (2018), pp. 1025-1056.

Preview Purchase PDF Citation 3 1624 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80