Online First

Yan Gu, Bo Jiang and Deren Han

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2020-0023

Publication Date : 2022-04-01

Full PDF Abstract

Hai Bi, Xuqing Zhang and Yidu Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2020-0128

Publication Date : 2022-06-14

Full PDF Abstract

Yupeng Ren, Yulong Xing and Jianxian Qiu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2020-0283

Publication Date : 2022-06-23

Full PDF Abstract

Matthieu Aussal and Marc Bakry

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0324

Publication Date : 2022-07-26

Full PDF Abstract

Siru Gong and Yangfeng Su

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2020-0303

Publication Date : 2022-07-28

Full PDF Abstract

Biao Du and Anhua Wan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2022-0058

Publication Date : 2022-09-27

Full PDF Abstract

Jian Lu, Yuting Ye, Yiqiu Dong, Xiaoxia Liu and Yuru Zou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2021-0183

Publication Date : 2022-09-29

Full PDF Abstract

Jiani Wang, Xiao Wang and Liwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2021-0072

Publication Date : 2022-12-06

Full PDF Abstract

Linxiu Fan, Xingjun Luo, Rong Zhang, Chunmei Zeng and Suhua Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0206

Publication Date : 2022-12-06

Full PDF Abstract

Suayip Toprakseven and Fuzheng Gao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0031

Publication Date : 2022-12-07

Full PDF Abstract

Jingrun Chen, Shi Jin and Liyao Lyu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2205-m2021-0277

Publication Date : 2022-12-07

Full PDF Abstract

Haijin Wang, Anping Xu and Qi Tao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0290

Publication Date : 2022-12-07

Full PDF Abstract

Jauny, Debdas Ghosh and Ashutosh Upadhayay

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2204-m2021-0241

Publication Date : 2022-12-08

Full PDF Abstract

Xiaojing Dong and Yinnian He

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2021-0140

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Shipeng Mao, Jiaao Sun and Wendong Xue

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2021-0315

Publication Date : 2023-01-24

Full PDF Abstract

Ruihan Guo and Yan Xu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0302

Publication Date : 2023-01-26

Full PDF Abstract

Xiaoya Zhai

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2209-m2021-0358

Publication Date : 2023-02-16

Full PDF Abstract

Jingjun Zhao, Wenjiao Zhao and Yang Xu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0233

Publication Date : 2023-02-16

Full PDF Abstract

Shounian Deng, Chen Fei, Weiyin Fei and Xuerong Mao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2204-m2021-0270

Publication Date : 2023-02-16

Full PDF Abstract

Lexing Ying

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2022-0186

Publication Date : 2023-02-20

Full PDF Abstract