Online First

Danni Zhang and Ruihan Guo

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0204

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Juan Zhang, Jiabin Song and Huanzhen Chen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0251

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Jun Yang and Nianyu Yi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0255

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Ming Cui, Yanfei Li and Changhui Yao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0261

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Hamed Panahi-Kalus, Amin Moosaie and Mehrdad Ahmadinejad

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0282

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Xiaotong Li, Juan Liao, Wei Liu and Zhuo Xing

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0335

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Sohail Ahmed, Hang Xu and Qiang Sun

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0345

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Qiang Sun

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0024

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Xu Wang and Weidong Zhao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0073

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Zhengzheng Yan, Rongliang Chen, Chao Wang, Lei Xu and Jingzhi Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0147

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Jialing Wang, Tingchun Wang and Yushun Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0219

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Shanshan Xu, Lin Wang and Wenqiang Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0222

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Yan Gu, Ji Lin and Chia-Ming Fan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0223

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Xueying Wen and Yanhui Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0311

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Shujie Li and Lili Ju

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0359

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Ting Wang, Jie Zhou and Guanghui Hu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0363

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Shijun Zou, Xijun Yu, Zihuan Dai, Fang Qing and Xiaolong Zhao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0366

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Yue Zhou and Hang Xu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0046

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Yuezheng Gong, Qi Hong, Chunwu Wang and Yushun Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0188

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract

Zixuan Zhang, Yidao Dong, Huaibao Zhang, Shichao Zheng and Xiaogang Deng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0196

Publication Date : 2022-12-16

Full PDF Abstract