Online First

Lianfeng (David) Liu

Ann. Appl. Math., doi:10.4208/aam.OA-2023-0012

Publication Date : 2023-06-25

Full PDF

Yanming Lai, Kewei Liang, Ping Lin, Xiliang Lu and Qimeng Quan

Ann. Appl. Math., doi:10.4208/aam.OA-2023-0016

Publication Date : 2023-09-04

Full PDF

Lei Zhang , Pingwen Zhang and Xiangcheng Zheng

Ann. Appl. Math., doi:10.4208/aam.OA-2023-0030

Publication Date : 2024-01-02

Full PDF

Dawei Wu and Zhennan Zhou

Ann. Appl. Math., doi:10.4208/aam.OA-2023-0035

Publication Date : 2024-02-20

Full PDF