Impact Factor:

5-Year Impact Factor:

CiteScore:

Editorial Board

Zhi Chen

BNU-HKBU United International College

Yi-Lung Kuo

Beijing Normal University
BNU-HKBU United International College

Jianhua Lin

Peking University

Xin Lu

Ministry of Education

Tao Tang

BNU-HKBU United International College

Robyn Bray

BNU-HKBU United International College

Holger Briel

BNU-HKBU United International College

Ying-Chih Chen

Arizona State University

Haipeng Guo

BNU-HKBU United International College

Huaxiong Huang

BNU-HKBU United International College

Arum Kim

BNU-HKBU United International College

Jianhui Li

BNU-HKBU United International College

Yaqing Mao

BNU-HKBU United International College

Edoardo Monaco

BNU-HKBU United International College

SiuTai Tsim

BNU-HKBU United International College

Guofang Wan

Loyola University

Zhiquan Weng

BNU-HKBU United International College

Hong-Chung Wong

BNU-HKBU United International College

Man Kong Wong

Hong Kong Baptist University

Hongyu Wu

BNU-HKBU United International College

Yaoying Xu

Virginia Commonwealth University

Deen He

BNU-HKBU United International College

Emily Wu

BNU-HKBU United International College