Hong-Qin Yu & Shou-Hui Chen. (2019). Biological Treatment of Raw Flax with Fungus. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 3 (1). 40-44. doi:10.3993/jfbi06201007