Lingling Fan, Deshan Cheng & Xiangyu Jin. (2019). Hydrophilic Properties of PP/CHA Nonwoven Fabrics. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 4 (4). 403-411. doi:10.3993/jfbi12201110