Yanxing Ou, Ruomei Wang, Fan Zhou & Li Liu. (2019). A Sketch-based 3D Garment Model Retrieval Algorithm. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 6 (2). 217-224. doi:10.3993/jfbi06201310