Xiangqin Wang, Binjie Xin & Jian Xu. (2019). Preparation and Characterization of PANI/PVA Electrochromic Membrane. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 7 (4). 549-559. doi:10.3993/jfbi12201408