Tian Zhou , Xiumei Mo & Jiao Sun. (2019). Development and Properties of Electrospun Collagen-chitosan Nanofibrous Membranes as Skin Wound Healing Materials. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 7 (3). 319-325. doi:10.3993/jfbi09201402